MS Ransæter av Oslo går på en mine utenfor Prestmåsøy, nord for Bodø. Forliset koster fem mennesker livet: Fire av mannskapet og skipsførerens 13-årige datter. (17.07.1943)

Reisende ribber jernbanevogner for alt slags utstyr, melder en hovedstadsavis. «Skammelige tyverier som påfører jernbanen store utgifter», står det. (17.07.1943)

Knut Sand og Harald Larsen rømmer fra Falstad fangeleir. De har planlagt å klippe over ståltrådgjerdet på et sted som ligger i død vinkel i forhold til det nærmeste av de tre vakttårnene. Planen lykkes. De klipper over gjerdet uten å bli oppdaget, kryper flere hundre meter oppover langs en bekk som ligger dypt i terrenget, tar av seg fangeklærne og legger på sprang. De springer uten stans i fire timer i terrenget. Langs veiene blir det raskt stor militær trafikk. Tre-fire kompanier settes inn i jakten på rømlingene, under ledelse av Gestaposjef Flesch. Men de unngår å bli tatt og kommer seg til Sverige. Bildet viser fangekortet til Knut Sand, hvor det nederst står: «Entlassen am 17.7.43 wohin: ? entflohen». (Frigitt den 17.7.42 hvorhen: ? flyktet) (17.07.1943)

Slåtten er i full gang over hele Norge. På Sørlandet, i Rogaland og en god del av Østlandet, er mye høy allerede kommet i hus. Til tross for jevnt gode avlinger, blir det ikke noe kronår: Grunnen er at det meste av kløveren er blitt borte, og da kan man erfaringsmessig ikke vente seg en toppavling. (17.07.1943)