Sosialdepartementet gir bedrifter tillatelse til å yte et ekstra tilskudd – utenom feriegodtgjørelsen – til arbeidere og funksjonærer som har helsefaglig arbeid eller som har vært rammet av sykdom eller skader og derfor trenger et rekreasjonsopphold for å bli fullt restituert. Politiet vil godkjenne søknader om reisetillatelse for ansatte som har ordnet sitt ferieopphold gjennom Feriekontoret. (21.07.1943)