Slåtten er i full gang over hele Norge. På Sørlandet, i Rogaland og en god del av Østlandet, er mye høy allerede kommet i hus. Til tross for jevnt gode avlinger, blir det ikke noe kronår: Grunnen er at det meste av kløveren er blitt borte, og da kan man erfaringsmessig ikke vente seg en toppavling. (17.07.1943)