Milorg-avdelingen i Harstad blir reorganisert med Leif Bothner, Klaus Voldstad, Arne Thorbergsen, Olav Olsen og John Eid Olsson som tillitsmenn. (19.07.1943)

Næringsdepartementet bestemmer at syke som får rasjonerte matvarer på grunnlag av legeattest skal få fratrukket merker på sitt tobakk-kort. (19.07.1943)