De sju tilfangetagne fra MTB 345 henrettes på Ulven ekserserplass ved Bergen tidlig om morgenen. Likene blir lagt i kister som blir ført ut på dypt vann nord for Skorpo og sprengt under vann. (31.07.1943)