Næringsdepartementet bestemmer at syke som får rasjonerte matvarer på grunnlag av legeattest skal få fratrukket merker på sitt tobakk-kort. (19.07.1943)