En tysk marinebataljon på 1100 soldater, kanonmannskap og et ingeniørkompani på 100 mann overtar Fjell festning på Sotra. Det er omtrent 2000 russiske, polske og serbiske krigsfanger som har klargjort festningen, og arbeidet med å gjøre ferdig hele anlegget vil pågå helt til krigens slutt. (14.07.1943)

Den jugoslaviske krigsfangen Miloš Banjac, som arbeider på «Blodveien» mellom Langset og Saltnes i Nordland, blir skutt og drept av tyskerne. Broren tegner et kors med den dødes blod på fjellveggen rett ved. Siden har korset blitt malt opp jevnlig. (14.07.1943) 

Syv personer som drakk tresprit ved en konfirmasjonsfest på Helgøy i Troms sist helg, er avgått ved døden. Ytterligere 75 er brakt til sykehus. Selskapet besto av 200 mennesker, og så å si alle ble forgiftet av trespriten. (14.07.1943)

Det opplyses om at man ikke lenger trenger reisetillatelse på lokalstrekninger kortere enn 25 kilometer fra hjemmet. Bare tjenestereiser for stat, kommune og parti, yrkes- og forretningsreiser av livsviktig betydning, tvingende familieanliggender, samt transport av pasienter til lege og sykehus gir grunnlag for reisetillatelse ut over 25 kilometer. (14.07.1943)