Osvald-gruppen utfører en vellykket aksjon mot Oslo Kretsfengsel. De to fangene Rolf Henry Karlson og Jens Ropstad slipper ut. (22.07.1943)

Utlånet av bøker har, som følge av forholdene i tiden og mørklegging, steget betydelig. Ved Deichmanske bibliotek i Oslo er utlånet 73 000 bøker flere enn i fjor. (22.07.1943)