Erik Johan Knoll fra Oslo blir arrestert og satt på Møllergata 19. Han har vært med på å utføre spesialoppdrag for Milorg. Senere blir han sendt til Sachsenhausen og dør der. (13.07.1943)
«Når det gjelder tilførselen av generatorbrensel og tjære, er situasjonen meget god, om man ser bort fra Trøndelag og Nord-Norge», uttaler direktør Bugge i Gassgeneratorstyret. Det hugges mye knottved; over hele landet er det fordelt et hogstkvantum på omtrent 500 000 favner, som skal brukes til generatorbrensel kommende driftsår. Praktisk talt hele næringslivet er avhengig av at landeveistransporten ikke stopper opp. (13.07.1943)