Ubåtbasen i Trondheim er bombemål nummer tre denne dagen. Dit når 41 B-17-fly, som klarer å ødelegge tre ubåtverksteder og skade tre andre. Angrepet krever syv sivile dødsofre, og de materielle skadene i nærheten er store. Bildene viser skader ved Ladehammerkaia og røyksky ved Nyhavna. (24.07.1943)

84 av de amerikanske B-17-flyene er ment å angripe den tyske ubåtbasen i Bergen, men skylaget ligger så tett over byen at oppdraget avblåses. (24.07.1943)