Syv personer som drakk tresprit ved en konfirmasjonsfest på Helgøy i Troms sist helg, er avgått ved døden. Ytterligere 75 er brakt til sykehus. Selskapet besto av 200 mennesker, og så å si alle ble forgiftet av trespriten. (14.07.1943)