Politiet i Oslo har avslørt flere hjemmebrennere. Fire destillasjonsapparater og 320 liter sats er beslaglagt. Brenningen har foregått i en leiegård om natten. (09.07.1943)

29 år gamle Knut Nilsen blir arrestert i sin frukt- og tobakksforretning i Teatergata 16 i Oslo. Han skal ha latt mange hjemmefrontfolk drive med mangslungen illegal virksomhet på adressen. Han vil ikke røpe noe, så under forhør av Gestapo begår han selvmord ved å kaste seg ut av et vindu i fjerde etasje i Victoria terrasse. Med dette redder han trolig mange liv. (09.07.1943)

Ingolf Martin Anton Telle, som ble arrestert i hjemmet sitt i Telavåg i april 1942, dør i Sachsenhausen. Han etterlater seg kone og tre barn. (09.07.1943)