Forsyningsdepartementet stiller meget strenge vilkår for erstatning av tapte rasjoneringskort. Ingen som mister sine merker kan regne med full erstatning. Har man mistet sine kort med rasjoneringsmerker, må politirapporten – sammen med egenhendig, skriftlig rapport – sendes til rasjoneringsmyndighetene. (03.07.1943)