Teolog og lektor Fredrik Toralv Petersen blir fengslet for motstandsvirksomhet. Han er innom Bredtveit og Åkebergveien fengsler før han til slutt havner på Grini og sitter der til krigsslutt. (07.07.1943)