Det meldes om mye jordbær og blåbær. Bærplukking er en populær form for matauk, og folk med spann og kurver drar av sted for å plukke innenfor den tillatte grensen på 25 kilometer fra hjemmet. (15.07.1943)