En tysk marinebataljon på 1100 soldater, kanonmannskap og et ingeniørkompani på 100 mann overtar Fjell festning på Sotra. Det er omtrent 2000 russiske, polske og serbiske krigsfanger som har klargjort festningen, og arbeidet med å gjøre ferdig hele anlegget vil pågå helt til krigens slutt. (14.07.1943)