Knut Sand og Harald Larsen rømmer fra Falstad fangeleir. De har planlagt å klippe over ståltrådgjerdet på et sted som ligger i død vinkel i forhold til det nærmeste av de tre vakttårnene. Planen lykkes. De klipper over gjerdet uten å bli oppdaget, kryper flere hundre meter oppover langs en bekk som ligger dypt i terrenget, tar av seg fangeklærne og legger på sprang. De springer uten stans i fire timer i terrenget. Langs veiene blir det raskt stor militær trafikk. Tre-fire kompanier settes inn i jakten på rømlingene, under ledelse av Gestaposjef Flesch. Men de unngår å bli tatt og kommer seg til Sverige. Bildet viser fangekortet til Knut Sand, hvor det nederst står: “Entlassen am 17.7.43 wohin: ? entflohen”. (Frigitt den 17.7.42 hvorhen: ? flyktet) (17.07.1943)