84 av de amerikanske B-17-flyene er ment å angripe den tyske ubåtbasen i Bergen, men skylaget ligger så tett over byen at oppdraget avblåses. (24.07.1943)