Osvald-gruppen utfører en vellykket aksjon mot Oslo Kretsfengsel. De to fangene Rolf Henry Karlson og Jens Ropstad slipper ut. (22.07.1943)