Den tredje transporten av fanger fra Grini til Tyskland går med båten Monte Rosa fra Oslo havn. Storparten av fangene blir sendt til Sachsenhausen, mens 34 NN-fanger sendes til Natzweiler. (29.07.1943)