Rapporter til Milorgs sentralledelse forteller at det nå er med 32 000 mann i fast organiserte Milorg-grupper i Norge som får opplæring i våpenbruk og geriljakrig. Imidlertid er det manko på både våpen og ammunisjon, og det hjelper ikke så mye at antallet flyslipp er fordoblet siden fjoråret. Best er det på Vestlandet, der Shetlandsgjengen bringer flere våpenlaster i land. For øvrig har Rinnanbanden lykkes i å lamme Milorg-arbeidet i Trøndelag. (25.07.1943)