Utlånet av bøker har, som følge av forholdene i tiden og mørklegging, steget betydelig. Ved Deichmanske bibliotek i Oslo er utlånet 73 000 bøker flere enn i fjor. (22.07.1943)