Tyskerne kaprer den norske MTB-en 345 ved Ospa i Solund og får tak i mye verdifullt og hemmelig materiale. Besetningen på seks nordmenn og én brite blir ført som fanger til Bergen og satt i arrest på Bergenhus. De er iført reglementmessig uniform, men general Falkenhorst bestemmer at de likevel skal anses som pirater, overleveres til sikkerhetspolitiet og skytes snarest mulig. (28.07.1943)