Norske myndigheter i London reagerer sterkt på gårsdagens bombing av Herøya. De var overhodet ikke underrettet på forhånd, og US 18th Air Force har ganske enkelt plukket ut Herøya på det britiske Air Ministrys liste over bombemål og foretatt angrepet uten å rådføre seg med noen, aller minst med norske myndigheter. Forsvarssjef Hansteen protesterer på bombeangrepet overfor den amerikanske general Devers, men kritikken blir avvist. Britiske Air Ministry og Forsvarets Overkommando blir imidlertid enige om å sette opp en ny liste over bombemål. Denne skal så revideres hver måned fremover. (25.07.1943)