Fra i dag rasjoneres bussreiser. All trafikk med dieseldrevne busser er stanset. Reisende inndeles i grupper basert på individuell prøving og må skaffe seg et reisebevis som redegjør for hvorfor vedkommende må ta buss. I byene er det bare noen få busser og trikker som går. (01.12.1942)