Den illegale avisen Håndslag, som produseres i Sverige og spres illegalt i Norge, skriver om jødearrestasjonene:

(07.11.1942)

Tyveri av bestikk og servise har blitt en sann plage. På Hamar har det gått så langt at et hotell har måttet be gjestene ta med seg skje, kniv og gaffel selv. Det samme har skjedd i Oslo. På Otta overveier man å stenge jernbanerestauranten, fordi gjestene tar med seg serviset. Å få tak i nytt til erstatning for det som stjeles, er meget vanskelig. (07.11.1942)

Tyskerne har rassia etter russiske fanger som har rømt på Romerike. Helge Karlsen (30) kommer gående på veien et sted tyskerne har tatt oppstilling, og han begynner å løpe når han ser dem. Tyskerne tror det er en russisk rømling og skyter ham. (06.11.1942)

Den såkalte «Fallskjermen» på Grini etableres. Det er en spesialcelle for døds- og tukthusdømte fanger som skal sendes videre til Tyskland. (05.11.1942)

I Ålesund kommer strengere regler for salg av fisk: Fra nå av skal direktesalg av fisk fra båt bare skje ved Kiperviktorget og Brøggerplana. Begge steder er utvalgt som byens offisielle fisketorg. Salg ved andre brygger er forbudt. (05.11.1942)

MS Hai Hing av Drammen blir torpedert og senket av en tysk ubåt på reise fra Bombay til Durban. 25 mann, derav fem nordmenn, omkommer. 42 mann berger seg på vrakgods og flåter. (04.11.1942)

Bryggearbeider Karl Manfred Mosby Larsen (27), som er aktiv i Arbeidernes Idretts- og Ungdomsfylking, blir arrestert i Kristiansand mistenkt for illegal virksomhet. Han sendes via Grini til Tyskland og dør senere i Mauthausen. (04.11.1942)

De siste lærerne som ble sendt nordover under læreraksjonen i april forlater Kirkenes og fangetilværelsen. NS-regimet har gitt opp forsøket på å bruke lærerne som instrument for propaganda overfor de oppvoksende generasjoner. Rundt 600 lærere har vært i fangenskap i Kirkenes, med hardt fysisk arbeid, dårlig med mat og elendige boforhold. Hjelp fra lokalbefolkningen har bidratt til at ingen av lærerne har mistet livet (med unntak av Olav Hole fra Tjølling som omkom i ei arbeidsulykke på kaia). (04.11.1942)

I løpet av høsten øker den ulovlige handelen med rasjoneringskort, spirituosa og matvarer sterkt. Spesielt brennevinskort blir misbrukt i stor stil. Vinmonopolet i Oslo har i alt inndratt 2000 kort, i Bergen 300 kort. Store mengder matvarer og klær blir også omsatt utenfor de offisielle salgskanalene. På en tilfeldig dag i november kan Oslo-avisene by på disse oppslagene: «Oslo-direktør fikk 3000 kroner i mulkt». «Ålesund prispoliti gjør god fangst». «1000 kilo sukker sporløst forsvunnet». «Ulovlig slakting, heimebrenning og våpenbesiddelse». «Solgte rasjoneringskort for 500 kroner». «Forsyningsnemndas sekretær stjal rasjoneringshefter». (04.11.1942)

MT Thorshavet av Sandefjord blir torpedert og senket av en tysk ubåt på reise fra Trinidad til Storbritannia med 15 000 tonn olje om bord. Tre mann omkommer, mens resten berger seg i livbåter. (03.11.1942)

Det er nå vintertid (normaltid). Det har vært sammenhengende sommertid siden 11. august 1940, men fra nå og ut okkupasjonstiden vil man skille mellom vinter- og sommertid. Etter 1945 skal det gå 35 år før det igjen blir innført sommertid. (03.11.1942)

Kjell Ertresvåg fra Ålesund blir arrestert og sendt til Oslo som fange etter at han har tegnet Gulbrand Lunde-ulykken på tavla på Ulvestad Handelsskole. Ei «tyske-jente» anga ham og hele klassen ble utvist. (03.11.1942)

Alle menn født før 1. januar 1926 får nå anledning til å kjøpe ett stykk barbersåpe. Den skal vare frem til mars 1943. (03.11.1942)

Kålrot skal i Oslo rasjoneres til to kilo kålrot per husstandsmedlem. Mye kålrot er kommet til byen fra Hadeland. (03.11.1942)

Innenriksdepartementet kunngjør at det skal rekvireres et visst antall gummistøvler fra norske mannlige borgere over 18 år til bruk i den tyske forsvarsmakt. Rekvireringen omfatter personer i landets byer og større herreder, unntatt Nord-Trøndelag og Nord-Norge. De som har brukbare gummistøvler av størrelse 41 og oppover skal gi melding om dette til hjemstedets ordfører. Fritatt for ordningen er bønder, fiskere og skogs- og jordbruksarbeidere. De tyske myndigheter yter betaling etter skjønn. Rolf Strømsheim fra Ålesund skriver i dagboka:

(02.11.1942)

Statspolitiet og Innenriksdepartementet legger ned forbud mot fabrikasjon, salg og bruk av juleservietter med nisser og nisseluer. Vedtaket er truffet med hjemmel i den såkalte merkeforordningen, det vil si bruk av merker og emblemer som kan oppfattes som en demonstrasjon mot makthaverne. Liknende bestemmelser gjelder vanlig omslagspapir. (02.11.1942)

Forsyningsdepartementet skal nå forsøke å skaffe bedre skotøy til barn på landet som har mer enn fem kilometer sammenlagt skolevei. Skoledirektørene har fått en henvendelse fra departementet, og det går nå ut rundskriv til de enkelte kommuner om saken. (02.11.1942)

Grunnet papirmangelen har myndighetene bestemt at menighetsbladene ikke lenger skal komme ut. Antallet fagblader og andre tidsskrifter skal også reduseres betydelig. (02.11.1942)