Statspolitiet og Innenriksdepartementet legger ned forbud mot fabrikasjon, salg og bruk av juleservietter med nisser og nisseluer. Vedtaket er truffet med hjemmel i den såkalte merkeforordningen, det vil si bruk av merker og emblemer som kan oppfattes som en demonstrasjon mot makthaverne. Liknende bestemmelser gjelder vanlig omslagspapir. (02.11.1942)