Innenriksdepartementet kunngjør at det skal rekvireres et visst antall gummistøvler fra norske mannlige borgere over 18 år til bruk i den tyske forsvarsmakt. Rekvireringen omfatter personer i landets byer og større herreder, unntatt Nord-Trøndelag og Nord-Norge. De som har brukbare gummistøvler av størrelse 41 og oppover skal gi melding om dette til hjemstedets ordfører. Fritatt for ordningen er bønder, fiskere og skogs- og jordbruksarbeidere. De tyske myndigheter yter betaling etter skjønn. Rolf Strømsheim fra Ålesund skriver i dagboka:

(02.11.1942)