Samme dag som Gestapo-mennene som ble drept i Telavåg blir begravet, blir 18 unge menn skutt og drept på Trandum som straff. De har alle blitt arrestert for forsøk på flukt til England, den såkalte «Ålesundgjengen», men har ellers ingen forbindelse til Telavåg. Henrettelsene i dag er en ren hevnaksjon fra tyskernes side. Goebbels noterer i dagboken sin om represaliene at «om nordmennene ikke kan lære å elske oss, skal de i alle fall frykte oss». (30.04.1942)