Fra og med 1. mai skal alle varer som stilles ut i eller utenfor butikkvinduer prismerkes tydelig og lett leselig. Varer som ikke er til salgs, skal markeres tydelig med “ikke til salgs” eller “utstillingsvarer”. (30.04.1942)