Telegrafist Erling Marthinsson og Linge-agent Christian Fredrik Fasting Aall er landsatt på Bulandet i Sogn med en radiosender for å etablere et kontaktnett. (29.04.1942)