Departementet foretar et lite tilbaketog: Nå heter det at «å nedlegge sitt embete i statskirken uten å ha fått innvilget avskjed er en rettsstridig handling. Ingen har lov til å forlate sitt embete før han har fått behørig avskjed. De prester som ønsker å avslutte sin prestegjerning, må søke avskjed på vanlig vis». Bakgrunnen for tilbaketoget er den enorme oppmerksomheten kirkestriden har fått, også i utlandet. (13.04.1942)