MS Balkis av Oslo har blitt torpedert og senket av den italienske ubåten Piedro Calvi på reise fra Halifax til Pernambuco. Fire mann blir drept om bord, mens en norsk kvinne og en chilener drukner når den ene livbåten kantrer. Overlevende tas opp av en svensk båt. (11.04.1942)