Flyalarm i Vardø, men ikke noe fly. Ny flyalarm noe senere, etterfulgt av tre fly av ukjent nasjonalitet i stor høyde fra øst mot vest. De slipper en del bomber på Skagen og en del i Bussesundet. Ingen sivil skade. (11.04.1942)