Resterende lokaler i Oslo katedralskole blir rekvirert av tyskerne. Siden april 1940 har elever og lærere delt skolen med Wehrmacht. Nå er det imidlertid slutt på undervisningen her, og undervisningen flyttes til Nissens pikeskole fra 7. mai. I mellomtiden foregår en del undervisning i private hjem. (10.04.1942)