Avholdsfolkets Fellesutvalg i Drammen henstiller til Drammen kommune om at Vinmonopolets to utsalg i byen blir stengt. De lange køene foran brennevinsutsalgene er ikke noe vakkert syn i disse tider, fremholder utvalget. (10.04.1942)