Quisling undertegner en rekke nye lover, blant annet en som gir departementet adgang til å nekte, eventuelt tilbakekalle, offentlig autorisasjon til å utøve et yrke eller drive en næring dersom vedkommende gjør seg skyldig i «utilbørlig forhold eller på annen måte gjør seg uverdig til den nødvendige tillit». Flere nye lover gjelder Den norske kirke, blant annet en lov om adgang til å utnevne lekmenn uten teologisk embetseksamen til geistlige embeter. (08.04.1942)