Samtlige prester mottar et statstelegram fra Kirkedepartementet om at embetsnedleggelsen oppfattes som «en opprørshandling rettet mot Norges frihet og selvstendighet». Prester bes om å tilbakekalle nedleggelsen av embetet innen 14. april klokken 14. Hvis ikke får de avskjed og må flytte fra presteboligen og distriktet. (08.04.1942)