Hirden i Vardø går til aksjon mot tobakkagenturene i forbindelse med forsyningsnemdas tobakksrasjonering. Det har lenge vært misnøye med tobakkskvotene. To av selgerne oppgir lagerbeholdningen på hirdens forespørsel. Den ene av de to har langt mer tobakk enn det han oppgir. Tobakk blir beslaglagt av hirden også ved tre andre utsalg. Th. Rønning nekter å utlevere sin tobakkbeholdning, og hirden må derfor bryte seg inn. Rønning kontakter advokat Walen for bistand. (04.11.1941)