Jens Christian Hauge er løslatt etter at han ble arrestert for «harselas med og motstand mot NS» i august. Han har vært leder ved Oslo Politikammers priskontor, men hans karriere i politiet i det okkuperte Norge er nå ødelagt. Nå begynner han å fundere på hvordan motstand kan gjøres og kommer raskt i kontakt med Knut Møyen hos Milorg. Hauge kommer til å bruke en fiktiv doktorgrad som skalkeskjul og blir en sterk bidragsyter i å gjennomføre linjen om at væpnet motstand skal innordnes eksilregjeringen og Forsvarets Overkommando. (03.11.1941)