Mangelen på skillemynt er stadig mer prekær. Situasjonen utvikler seg også til det verre når folk gir seg til å hamstre nikkel- og kobbermynter. Flere steder begynner forretningene å gi igjen fyrstikker eller frimerker i stedet for småpenger. I Skien, Ålesund og andre byer løser enkelte forretningsdrivende problemet ved at de utsteder tilgodelapper, til dels i samarbeid med lokale banker. Norges Bank gjør oppmerksom på at slike tilgodehavender ikke kan regnes som lovlig betalingsmiddel, så de påføres «Ikke omsettelig» eller «Må ikke omsettes». Det Nye Teater i Oslo produserer sine egne «huspenger»: 25-ører av papir. Sedlene har en forklarende tekst: «Det Nye Teater ber om unnskyldning for manglende vekslepenger. Denne tilgodelapp vil når som helst bli innløst i billettluken. Den kan også benyttes i teaterets restaurant eller ved kjøp av program». (03.11.1941)