NS-landbruksminister Thorstein Fretheim blir i et landsstyremøte valgt som leder av NS-styrte Norges Bondesamband. Det blir lagt planer for en tvangssammenslåing med Norsk Bonde- og Småbrukarlag, men Fretheim kommer til å jobbe for beskyttelse av jord- og skogbruksinteressene mot tyskerne og de mer radikale NS-kreftene. (03.11.1941)