Foran en fullsatt aula på Universitetet i Oslo kunngjør minister Skancke at studentutvalgene framover skal oppnevnes, ikke velges. Man skal benytte folk som «forstår den vei Norge må gå», det vil si NS-studenter. Alle fakulteter får oppnevnt nye utvalg, bortsett fra det teologiske. Der er det visstnok for få NS-studenter til å fylle de foreskrevne fem plassene. Et par andre utvalg må av samme grunn slås sammen. Når Skancke overlater talerstolen til landslederen for NS’ studentfylking, reiser de fleste seg og forlater salen, med unntak av omtrent 75 NS-vennlige. Landslederen skisserer planer om et nytt studentersamfunn med obligatorisk medlemskap samt økonomisk støtte til NS-medlemmer og -sympatisører. (13.11.1941)