Etter Hitlers ordre om at sovjetiske krigsfanger skal brukes som arbeidskraft i den tyske krigsøkonomien, har de første russiske krigsfangene kommet til Norge. Bildet er fra en fangeleir i Nord-Norge, hvor en ser tyske soldater betrakte med nysgjerrighet russiske fanger som inntar et sparsommelig måltid. (13.11.1941)