Brønnbåten MK Blia har forlist under et kraftig uvær, da den skulle frakte en gruppe flyktninger og kurerer til Shetland. 42 mennesker mistet livet i ulykken. Dette er det største enkelttapet av menneskeliv i Shetlandsgjengens virksomhet under hele krigen. Syv av de omkomne var tilknyttet Shetlandsgjengen, blant dem SIS-agentene Billy Forthum og Bernhard Haavardsholm, mens resten var norske sivile. Kapteinen om bord var Ingvald Karsten Lerøy (21) fra Lerøyna i Sund kommune, som også var medeier i båten. (13.11.1941)