Den nye forordningen fra Terboven om «trygging av næringslivet og arbeidsfreden» har blant annet følgende ordlyd: «De som gjennom streik, lockout, beskadigelse av bedrifters anlegg og utstyr, ved å opphisse andre eller ved forsettlig nedsettelse av arbeidsydelsen, forstyrrer eller truer næringsliv eller arbeidsfred, blir straffet med tukthus, i alvorlige tilfeller med døden». (18.09.1941)