Tankene som etter okkupasjonen i april 1940 har oppstått om å organisere et heimevern, konkretiserer seg i at kommandørkaptein Gunnar Hovdenak (bildet), på vegne av Forsvarets overkommando, får ansvaret for et utvalg som skal vurdere tiltak for å gjenreise Forsvaret. Den dyrekjøpte erfaringen er at tyske styrker spredte seg over hele landet i løpet av kort tid etter okkupasjonen og ble møtt med for lite motstand de fleste steder. Arbeidet som nå startes vil lede fram til en plan om «Forberedelse for reisning av Norges nye forsvar» som skal legges fram for eksilregjeringen. Målet er et stort antall soldater spredt over hele landet, som oppbevarer utrustning, våpen og ammunisjon hjemme. (18.09.1941)