Hos Akers Mekaniske Verksted og Spigerverket blir det ikke servert melk i spisepausen. Arbeiderne legger ned arbeidet i en spontan protest og går hjem. Bakgrunnen er også misnøye med blant annet lønn og vilkårligheter som tillitsmenn har blitt utsatt for. For omtrent én måned siden har Terboven varslet at streik vil føre til unntakstilstand og standrett. (08.09.1941)