Konstituert kulturminister Gulbrand Lunde åpner utstillingen «Nordmannafolket»: Kultur- og folkeopplysningsdepartementets utstilling om «norsk innsats utenfor Norge». Foran, fra venstre: Arbeidsminister Tormod Hustad, ministerialråd Egil Holmboe, NS-leder Vidkun Quisling, Lunde (i uniform) og pressedirektør Anders Beggerud. Lunde understreker at utstillingen skal «gi oss tilbake troen på oss selv og vise at her er meget udyrket mark på alle felter». (08.09.1941)