Den varslede melkerasjoneringen trer i kraft i dag. Det blir ingen melkeservering på restauranter og arbeidsplasser, med unntak av noen få kontorer. Gjennomsnittlig dagsrasjon er 0,8 liter til barn i alderen 0-5 år, 1 liter til barn fra 6-15 år og 0,25 liter til voksne. (08.09.1941)